ГоловнаДіяльністьСтратегія та європейська інтеграція

Стратегія та європейська інтеграція

Стратегічний план діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2022-2024 роки

Стратегічні цілі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2020-2023 роки

Стратегічні цілі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2021-2024 роки

Інформування щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (корисні ресурси та інформація)

Євроінтеграційний портал — висвітлює процес євроінтеграції України та містить структуровану інформацію про найбільші напрями співпраці Україна-ЄС (https://eu-ua.org/)

Урядова кампанія EUКраїна (https://association4u.in.ua/) — розповідає про 6 базових європейських цінностей, розкриває практичний зміст євроінтеграції і ті переваги та можливості, які з’являються в житті українців завдяки інтеграції нашої країни до ЄС

Наближення законодавства України до права ЄС вебсторінка Урядового порталу (https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/nablizhennyazakonodavstva-ukrayini-do-prava-yes)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1155-р «Про схвалення Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1155-2022-%D1%80#Text)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text)

 

Акти права Європейського Союзу (acquis ЄС)

 

Директорія чинних актів права ЄС, розділи: 15.20.40.00 "Environment, consumers and health protection / Consumers / Protection of economic interests"; 06.20.20.50 "Right of establishment and freedom to provide services / Sectoral application / Service activities / Leisure services"

"2014/478/EU: Commission Recommendation of 14 July 2014 on principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online Text with EEA relevance"

 

Директорія чинних актів права ЄС, розділи: 15.20.00.00 "Environment, consumers and health protectionConsumers"; 16.40.00.00 "Science, information, education and culture / Culture"

"European Parliament resolution of 10 September 2013 on online gambling in the internal market (2012/2322(INI)) (2016/C 093/06)"

 

Директорія чинних актів права ЄС, розділ 13.30.00.00 "Industrial policy and internal market / Internal market: approximation of laws"

"Green Paper on on-line gambling in the Internal Market (COM(2011) 128 final) (Document: 52011DC0128. Date of document: 24/03/2011)"

 

Інші документи ЄС:

"COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS (Towards a comprehensive European framework for online gambling /* COM/2012/0596 final */Date of document: 23.10.2012)"

 

Дивіться також:

Указ ПрезидентаУкраїни від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»

«Цілі сталого розвитку та Україна»

Програма діяльності Кабінету Міністрів України,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471

 

Дізнайтеся, як ЄС та Європарламент підтримують Україну

 

ЄС - з Україною: вебсайт, створений Європейським парламентом, ви можете дізнатися, як ЄС підтримував Україну, включаючи в її теперішній боротьбі проти Росії 

Інформаційні огляди щодо підтримки Європейським Союзом та Європейським парламентом України у 2022 - 2023 роках

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...