ГоловнаДіяльністьСтратегія та європейська інтеграція

Стратегія та європейська інтеграція

Стратегічний план діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2022 - 2024 роки

Стратегічні цілі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2020-2023 роки

Стратегічні цілі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2021-2024 роки

Інформування щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (корисні ресурси та інформація)

Євроінтеграційний портал — висвітлює процес євроінтеграції України та містить структуровану інформацію про найбільші напрями співпраці Україна-ЄС (https://eu-ua.org/)

Урядова кампанія EUКраїна (https://association4u.in.ua/) — розповідає про 6 базових європейських цінностей, розкриває практичний зміст євроінтеграції і ті переваги та можливості, які з’являються в житті українців завдяки інтеграції нашої країни до ЄС

Наближення законодавства України до права ЄС вебсторінка Урядового порталу (https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/nablizhennyazakonodavstva-ukrayini-do-prava-yes)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1155-р «Про схвалення Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1155-2022-%D1%80#Text)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text)

 

Дивіться також:

Указ ПрезидентаУкраїни від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»

«Цілі сталого розвитку та Україна»

Програма діяльності Кабінету Міністрів України,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...