ГоловнаДіяльністьГендерна політика

Гендерна політика

Міжнародні документи
 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, прийнята Радою Європи 04.11.1950 та Протокол № 12 до Конвенції від 04.11.2000
 2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 та Факультативний протокол до Конвенції від 10.12.1999
 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий ООН 16.12.1966
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий ООН 16.12.1966
 5. Європейська соціальна хартія (переглянута), прийнята Радою Європи від 03.05.1996
 6. Пекінська декларація та Платформа дій, прийняті 15.09.1995 на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок (м. Пекін)
 7. Конвенція Міжнародної організації праці № 100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності
 8. Конвенція Міжнародної організації праці № 111 про дискримінацію в галузі праці та занять
 9. Конвенція Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками
 10. Конвенція Міжнародної організації праці № 103 про охорону материнства (переглянута в 1952 році)
 11. Конвенція Міжнародної організації праці № 122 про політику в галузі зайнятості
 12. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)
 13. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої, ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014.

 

Національне законодавство
 1. Конституція України
 2. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
 3. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
 4. Указ Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021 «Про Національну стратегію у сфері прав людини»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 930 «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
 6. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р
 7. План заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1578-р
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р. № 752-р «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки».

 

План заходів за результатами гендерного аудиту КРАІЛ 

 

Звернення / повідомлення з питань гендерної рівності

 

Спеціальна електронна скринька: krail-gender@gc.gov.ua

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...