ГоловнаДіяльністьВнутрішній аудит

Внутрішній аудит

Метою (місією) внутрішнього аудиту в КРАІЛ є досягнення поставлених цілей за допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів шляхом оцінки діяльності державного органу, а також додання цінності державному органу за результатами такої оцінки через надання керівнику належних рекомендацій щодо:

 • удосконалення системи управління, внутрішнього контролю;
 • поліпшення політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;
 • виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу;
 • посилення підзвітності та підвищення ефективності діяльності державного органу;
 • розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей.

Необхідним є забезпечення досягнення підрозділом (посадовою особою) внутрішнього аудиту таких цілей:

 • орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, адміністративних послуг тощо;
 • надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на покращення діяльності державного органу, його внутрішнього контролю та досягнення визначених цілей;
 • постійний професійний розвиток (навчання та підвищення кваліфікації)  шляхом самоосвіти та участі у навчальних заходах;
 • інші цілі з урахуванням визначеної загальної стратегії КРАІЛ та мети (місії) внутрішнього аудиту.

Підрозділ (посадова особа) внутрішнього аудиту КРАІЛ проводить оцінку:

 • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
 • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
 • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їхнього виконання, управління бюджетними коштами;
 • якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
 • використання і збереження активів;
 • надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;
 • управління державним майном;
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
 • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань державного органу.

Повноваження внутрішнього аудиту КРАІЛ визначені Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та внутрішніми документами з питань внутрішнього аудиту.

 

Дивіться також:

Нормативні документи

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456‑VI (ст. 26)

Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 28.09.2011 № 1001

Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217

Звітність № 1-ДВА «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту» та Інструкція про складання та подання форми звітності № 1-ДВА «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту», які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2014 № 347

Порядок здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.05.2017 № 480

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...