ГоловнаІнформаційні повідомлення у сфері ліцензування24.04.2024, 16:18

КРАІЛ звертає увагу організаторів азартних ігор на необхідність усунення типових помилок при заповненні звітності

За результатами проведеного КРАІЛ аналізу звітності організаторів азартних ігор за 2023 рік виявлено ряд типових помилок, допущених організаторами азартних ігор при заповненні форм звіту організатора азартних ігор.

Рекомендуємо при заповненні звітності звернути увагу на наступне.

 1. Інформація щодо показників за кварталами у відповідних розділах звіту організатора азартних ігор відображається по кожному кварталу окремо, а інформація за показником «Усього за звітний період…» в таких розділах – наростаючим підсумком (сума показника за кварталами у відповідному звітному періоді).
 2. Одиниці виміру, зокрема, грошових показників звіту організатора азартних вказуються у тис. грн. з одним десятковим знаком після коми;
 3. У стовпцях №№ 2-5 Розділу ІІ «Інформація про осіб, які грали в азартні ігри» міститися інформація про фактичну кількість фізичних осіб, які взяли участь в азартних іграх протягом відповідних кварталів (тобто, особи, які грали в азартні ігри протягом декількох кварталів, включаються в кількість осіб у кожному кварталі, в якому вони брали участь в азартних іграх без прив’язки до ідентифікації), а у стовпці № 6 «Усього за звітний період, осіб» відображається кількість осіб сумарно за І-IV квартали звітного року (сума стовпців №№ 2-5);
 4. У Розділі ІІІ «Інформація про кошти, що надійшли як прийняті ставки» має містити інформацію про грошові кошти, у тому числі, про грошовий еквівалент ігрових замінників гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри;
 5. У Розділі IV «Інформація про виграші (призи), що підлягають виплаті (видачі)», відображається сума виграшів (призів), що підлягають виплаті (видачі), зменшена на суму податків, що утримуються з доходів фізичних осіб: податку на доходи фізичних осіб та військового збору, сплачених з доходів у вигляді виграшів (призів);
 6. Розділ VІ «Інформація про гральне обладнання» має містити інформацію про все гральне обладнання, що призначене та/або використовується для організації та проведення азартних ігор, у тому числі про онлайн систему організатора азартних ігор;
 7. Розділі VІІ «Інформація про кошти, сплачені на користь держави від провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор»:
 • рядок «Обсяг валового доходу від провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор» повинен відображати суму коштів, отриманих у готівковій та/або безготівковій формі в касу та/або на рахунки організатора азартних ігор від гравців в азартні ігри, зменшену на суму (вартість) виплачених (виданих) гравцям протягом відповідного звітного періоду виграшів (призів) у такі азартні ігри та повернутих ставок;
 • якщо організатор має декілька ліцензій за різними видами діяльності у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор, то звіт організатора азартних ігор подається за кожним видом діяльності окремо. Відповідно показник «Обсяг валового доходу від провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор» відображатиметься також окремо за кожним видом діяльності в межах відповідного звіту.

Наголошуємо, що відповідно до пункту 6 частини другої Порядку подання звітності організаторами азартних ігор, затвердженого рішенням КРАІЛ від 22 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 травня 2022 року за № 566/37902 звітність, що подається до КРАІЛ, повинна бути достовірною та повною, що підтверджуються кваліфікованими електронними підписами (власноручними підписами) керівника або уповноваженої ним особи та головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку організатора азартних ігор, накладеними з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг або інших осіб за наявності копій документів, що підтверджують повноваження таких осіб засвідчувати своїми кваліфікованими електронними підписами (власноручними підписами) документи організатора азартних ігор.

У разі відсутності інформації за будь яким показником звітності, необхідно подати обґрунтування відсутності таких показників.

Додатково нагадуємо про дотримання термінів подання звітності організатора азартних ігор, визначених Порядком:

 • фінансова звітність або консолідована фінансова звітність подається у строки, визначені Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419;
 • звіт організатора азартних ігор, звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) подаються не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за рік – не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком.
×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...