ГоловнаІнформаційні повідомлення у сфері ліцензування18.09.2023, 09:13

КРАІЛ звертає увагу організаторів азартних ігор на необхідність своєчасної актуалізації свідоцтва про встановлення готелю певної категорії

За результатами моніторингу актуальності документів, що зберігаються у ліцензійних справах організаторів азартних ігор, КРАІЛ виявила, що строк дії свідоцтв про встановлення готелю відповідної категорії, які подаються разом із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі (гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт), у відношенні певних гральних закладів закінчився або спливає.

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії є одним із ключових документів, що підтверджує відповідність території спеціальної гральної зони.

Так, вимоги до території спеціальної гральної зони для розміщення гральних закладів казино, букмекерських пунктів та залів гральних автоматів встановлені статтями 26, 36, 38 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон).

Зокрема, зазначені гральні заклади можуть розташовуватися на території готелів (будівлі, комплексу будівель) певної категорії з певним номерним фондом.

У своїй діяльності організатор азартних ігор відповідно до вимог пункту 24 частини першої статті 15 Закону, зобов’язаний розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством.

При цьому, згідно з пунктом 22 частини першої статті 15 Закону, організатор азартних ігор зобов’язаний повідомляти КРАІЛ, зокрема, про будь-які зміни даних, зазначені у документах, що зберігаються у ліцензійній справі протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

Деякі організатори азартних ігор в обґрунтування невиконання відповідного обов’язку щодо актуалізації документів, які зберігаються в ліцензійній справі, зокрема, свідоцтва про встановлення готелю певної категорії, посилаються на постанову Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 314), яка передбачає, що строки дії діючих документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.

Водночас, слід звернути увагу, що виходячи з положень Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», свідоцтво про встановлення готелю певної категорії не є документом дозвільного характеру. Таким чином, на вказаний документ не поширюються положення Постанови № 314.

Так, відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Згідно частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема, перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Свідоцтво про встановлення готелю певної категорії не входить до переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Враховуючи зазначене, вчергове наголошуємо на необхідності дотримання організаторами азартних ігор  вимог чинного законодавства, у тому числі щодо розміщення гральних закладів з дотриманням вимог, передбачених Законом та своєчасного повідомлення орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах, що зберігаються у ліцензійній справі.

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...