ГоловнаІнформаційні повідомлення у сфері ліцензування23.05.2023, 11:40

Строки подання фінансової звітності організаторами азартних ігор

Рішенням КРАІЛ від 22 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 травня 2022 року за № 566/37902, затверджено Перелік звітності організаторів азартних ігор та Порядок подання звітності організаторами азартних ігор (далі – Рішення).

До складу звітності організатора азартних ігор, що подається до КРАІЛ, включено:

- фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність) у складі звіту про фінансовий стан (балансу) і звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати) (далі – фінансова звітність);

- звіт організатора азартних ігор за формами, встановленими Рішенням;

- звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Звіт організатора азартних ігор складається щокварталу за I квартал (станом на 31 березня звітного року), перше півріччя (станом на 30 червня звітного року), 9 місяців (станом на 30 вересня звітного року) та за рік (станом на 31 грудня звітного року) наростаючим підсумком з початку звітного періоду та подається до КРАІЛ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за рік – не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком.

Фінансова звітність складається організатором азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про бухоблік).

Статтею 14 Закону про бухоблік визначено, що органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

Фінансова звітність складається за формами, установленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (далі – Національне положення (стандарт)1).

При цьому, пунктом 2 розділу ІІ Національного положення (стандарту) 1 визначено, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону про бухоблік, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними в цьому Національному положенні (стандарті).

Порядок та строки подання фінансової звітності визначаються Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року       № 419 (далі – Порядок № 419).

Відповідно до пункту 2 Порядку № 419, підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Пунктом 5 Порядку № 419, визначено, що:

підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 Порядку № 419 (крім органів Казначейства), не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком;

підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до середніх підприємств, подають річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 Порядку № 419 (крім органів Казначейства), не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком;

проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 Порядку № 419 (крім органів Казначейства), не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Таким чином, до КРАІЛ подається:

організаторами азартних ігор, які відповідно до Закону про бухоблік належать до мікропідприємств, річна фінансова звітність, у складі балансу і звіту про фінансові результати не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком;

організаторами азартних ігор, які відповідно до Закону про бухоблік належать до малих підприємств, проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, річна фінансова звітність не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком;

організаторами азартних ігор, які відповідно до Закону про бухоблік належать до середніх підприємств, проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, річна фінансова звітність не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком.

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...