ГоловнаДіяльністьДіяльність у сфері ліцензуванняЗапитання-відповіді у сфері ліцензування

 

Яка вартість ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор?

Питання плати та строку дії ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор визначені статтею 57 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон).

Ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор (далі – ліцензія з надання послуг) видається КРАІЛ строком на п’ять років.

Законом не передбачено внесення плати за ліцензію з надання послуг на періодичній основі, зокрема, щорічними платежами. Відповідно, плата за ліцензію з надання послуг сплачується одноразово за весь строк дії ліцензії.

Так, плата за ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор становить 300 (триста) мінімальних заробітних плат.

Наприклад, станом на 01.01.2023 розмір мінімальної заробітної плати складає 6 700 гривень, таким чином розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор дорівнює 2 010 000 грн за весь строк її дії.

 

Як організатору азартних ігор скасувати ліцензію?

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) однією з підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії є заява ліцензіата про анулювання ліцензії.

Законом не визначена форма заяви про анулювання ліцензії, тому заява складається у довільній формі та має містити повну інформацію про ліцензіата та ліцензію, яка підлягає анулюванню (вид ліцензії, реквізити рішення про видачу ліцензії, виробничий/серійний номер автомата, грального стола, грального стола з кільцем рулетки).

Звертаємо увагу, що частинами 5, 6 статті 51 Закону, передбачено, що підставою для анулювання ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діляьності з організації та проведення азартних ігор у казино. Підставою для анулювання ліцензії на гральний автомат є анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів. Підставою для анулювання ліцензії на букмекерські пункти є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

З детальною інформацією про надання послуг з анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор можна ознайомитися в інформаційних картках адміністративних послуг з анулювання КРАІЛ ліцензій за відповідним видом діяльності за наступним посиланням https://www.gc.gov.ua/ua/Administratyvni-posluhy-KRAIL-za-vydamy-dilnosti.html.

 

Яким чином організаторам азартних ігор повідомляти про зміну вебсайту?

Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам цього Закону. У реєстрі зазначається адреса вебсайту, через який провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

Перелік документів, що подаються заявниками для одержання ліцензій, встановлений статтею 46 Закону та Ліцензійними умовами у сфері організації та проведення азартних ігор, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року №1341 (далі – Ліцензійні умови).

Зокрема заявниками, що планують провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет за допомогою вебсайту (букмекерська діяльність, покер в мережі Інтернет, казино в мережі Інтернет), до заяви про отримання ліцензії додаються, належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням якого планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4.

Так, Законом та Ліцензійними умовами, встановлено обов’язок ліцензіата повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

Таким чином ліцензіат, у разі зміни вебсайту, зобов’язаний, у межах встановленого строку, подати органу ліцензування, належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням якого планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4.

 

 

Чи змінюється протягом строку дії ліцензії сума цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати?

Так, змінюється.

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» однією з вимог до організатора азартних ігор під час оформлення ліцензії та протягом усього строку дії ліцензії є оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Наприклад, організатор азартних ігор отримав ліцензію у сфері діяльності з організації  та проведення азартних ігор у 2022 році, відповідно станом на момент отримання ліцензії розмір цільового банківського депозиту чи банківської гарантії організатора азартних ігор становив  (7 200*6 500 =) 46 800 000 гривень.

Водночас у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2023 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі – 6 700 гривень, сума цільового банківського депозиту чи банківської гарантії відповідно становить 48 240 000 гривень.

Тобто, організатори азартних ігор протягом усього строку дії відповідних ліцензій зобов’язані забезпечити підтримання на відповідному рівні цільового банківського депозиту чи банківської гарантії (з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати кожного поточного року).

 

Чи має право організатор азартних ігор на розстрочення (оплату частинами) або відстрочення (відтермінування) плати за ліцензію в період дії воєнного стану?
Які наслідки порушення строків плати за ліцензію?

Ні, немає.

Відповідно до пунктів 1, 18 частини першої статті 15 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), організатор азартних ігор зобов’язаний дотримуватися вимог Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який отримав ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України, своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор.

Частиною третьою статті 49 Закону передбачено, що плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Згідно з частинами четвертою, шостою статті 49 Закону, щорічна плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

Закон не передбачає розстрочення або відстрочення плати за ліцензії та не наділяє КРАІЛ правом на прийняття рішення із зазначеного питання.

Правові наслідки порушення строку плати за ліцензію встановлені пунктом 6 частини першої  статті 51 Закону, яка передбачає, що несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії

 

Які документи подаються органу ліцензування у разі зміни керівника, головного бухгалтера, учасників, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників ліцензіата?

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341  та Ліцензійними умовами провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 (далі – Ліцензійні умови), встановлено обов’язок ліцензіата повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

Перелік документів, які подаються здобувачем ліцензії при отриманні ліцензії, встановлено статтею 46 Закону та Ліцензійними умовами.

Так, до заяви про отримання ліцензії заявник, окрім іншого, також додає:

 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
 • витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
 • довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників;
 • відомості, необхідні для отримання ліцензії, що в частині кадрових вимог містять інформацію про керівників, головного бухгалтера, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників;
 • структуру власності.

Крім того, здобувач подає інформацію, що підтверджує відповідність організатора азартних ігор та пов’язаних з ним осіб вимогам, встановленим Законом та Ліцензійними умовами, зокрема:

 • про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб;
 • про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції»;
 • про те, що керівники, головний бухгалтер, учасники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;
 • іншу інформацію відповідно до переліку, встановленого Ліцензійними умовами.

Таким чином, у разі зміни керівника, головного бухгалтера, учасників, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників ліцензіат повинен надати оригінал або належним чином завірені копії вищезазначених документів стосовно нового керівника, головного бухгалтера, учасників, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників ліцензіата.

 

Заява на одержання дозволу не містить окремої графи для внесення інформації щодо переліку приміщень, у яких планується організація та проведення азартних ігор. Яким чином зазначати ці приміщення?

Форма заяви на одержання дозволу встановлена Порядком видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), затвердженим рішенням КРАІЛ від 17 грудня 2020 року № 26, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2021 року за № 65/35687 (далі – Порядок).

Порядком та Законом встановлено вичерпний перелік документів, які додаються до заяви для одержання дозволу.

Водночас заявник має право за власною ініціативою додати до заяви для одержання дозволу додаткові документи, відомості та інформацію, що містить опис характеристик приміщення та/або графічне зображення приміщення, або позначити приміщення на поверховому плані, плані будівлі (споруди) технічного паспорта готелю.

 

 

Який режим роботи гральних закладів під час дії воєнного стану?

Режим роботи грального закладу казино, залу гральних автоматів та об’єктів, що в них розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, звичних умов для життя громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони та залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

Також організатори азартних ігор, що провадять діяльність у гральних закладах казино та  залах гральних автоматів під час дії правового режиму воєнного стану повинні враховувати обмеження комендантської години, визначаючи графік роботи грального закладу.

 

 

Яка звітність подається організаторами азартних ігор до КРАІЛ?

До складу звітності організаторів азартних ігор, що подається до КРАІЛ, включено:

– фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність;
– звіт організатора азартних ігор за кожним окремим видом діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
– звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності визначаються Порядком подання фінансової звітності.

Звіт організатора азартних ігор складається щокварталу:

 • за I квартал (станом на 31 березня звітного року);
 • перше півріччя (станом на 30 червня звітного року);
 • 9 місяців (станом на 30 вересня звітного року);
 • за рік (станом на 31 грудня звітного року) наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Звіт організатора азартних ігор подається до КРАІЛ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за рік – не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком.

Звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) подається до КРАІЛ у вказані вище терміни разом із звітом організатора азартних ігор.

 

 

До переліку документів, що подаються для отримання ліцензії, включено також довідку про відсутність судимості в Україні фізичних осіб. Чи прирівнюється витяг з ІАС «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» до довідки про відсутність судимості в Україні?

КРАІЛ під час розгляду документів про отримання ліцензії враховує такі Витяги як довідки про відсутність судимості в Україні.

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

 

 

Чи обов’язково повідомляти орган ліцензування про відкриття/закриття грального закладу?

Ліцензійними умовами щодо кожного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор встановлюється форма повідомлення про відкриття або закриття грального закладу, відповідно до пункту 6 частини першої статті 47 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Звертаємо увагу, що після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити органу ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три робочих дні до такого відкриття та про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формами, встановленими Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

 

Чи змінюється протягом строку дії ліцензії сума щорічного ліцензійного платежу у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати?

Ні, не змінюється.

Розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії, та сплачується щорічно рівними частинами, відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон).

Наприклад, розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить 7500 мінімальних заробітних плат.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на п’ять років. Рішення КРАІЛ про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів прийняте 03.01.2023. Відповідно розмір щорічної плати (за перший та за кожен наступний рік дії ліцензії) буде становити 7500 мінімальних заробітних плат * 6 700 грн (розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023)/5 років = 10 050 000 грн та протягом усього строку дії ліцензії змінюватись не буде.

 

Чи може організатор азартних ігор отримати декілька ліцензій, у тому числі, на різні види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор?

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) не встановлює обмежень щодо отримання одним суб’єктом господарювання декількох ліцензій, у тому числі, на різні види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Водночас на підставі однієї ліцензії на проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися діяльність одного закладу казино.

Тобто, у разі, якщо організатор азартних ігор має намір провадити діяльність у більш ніж одному закладі казино, йому потрібно отримати ще одну ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам цього Закону, та розмістити 250 гральних автоматів.

Тобто, у разі, якщо організатор азартних ігор під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів має намір використовувати гральні автомати у більшій кількості, йому потрібно отримати ще одну ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.

 

 

Які вимоги встановлені для рекламування азартних ігор?

Вимоги до реклами азартних ігор, реклами знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, встановлені Законом України «Про рекламу».

Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що:

 • виграти в азартну гру легко;
 • участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.

Вона повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри».

Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Реклама азартних ігор має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на провадження певного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор рекламодавцю.

Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні особи, малозабезпечені особи, особи, хворі на психічні захворювання).

 

 

Які вимоги встановлюються до оформлення документів, які подаються для отримання ліцензій та дозволів?

Всі додані до заяв про отримання ліцензій та дозволів копії документів мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Відмітка про засвідчення копії документа має складатися з таких елементів:

 • слів «Згідно з оригіналом» (без лапок);
 • найменування посади;
 • особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища;
 • дати засвідчення копії.

Крім того, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу юридичної особи або печатки «Для копій» (за наявності) (ДСТУ 4163:2020).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються здобувачами ліцензій та дозволів згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Окремі вимоги щодо оформлення документів встановлюються Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор

– Документи, що складаються здобувачем ліцензії, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії (керівником або уповноваженою особою).

– Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії (за наявності).

– Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

– Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

 

 

Готель, у приміщенні якого планується провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, має двох власників. Чи потрібно для одержання дозволу подавати дві заяви?

Для одержання дозволу заявник(-и) має(-ють) подати одну заяву за встановленою формою, що підписана всіма власниками приміщення (уповноваженими особами).

На кожне приміщення, в якому планується провадити господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, надається окремий дозвіл.

Заява про одержання дозволу подається заявником (уповноваженою особою):

 • у паперовій формі особисто або поштовим відправленням;
 • в електронній формі, яка має бути оформлена згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

– До заяви додаються оригінал та/або належним чином засвідчені копії правовстановлюючого документа на приміщення, свідоцтва про встановлення готелю певної категорії та технічного паспорта.

– Якщо документи подаються особисто, пред’являється документ, що посвідчує особу.

– У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

 

 

Назву вулиці місце розташування (адреси) готелю, згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування, перейменовано. У правовстановлюючих документах та технічному паспорті вказано різні адреси готелю. Чи потрібно вносити зміни до зазначених документів для одержання дозволу?

Чинним законодавством не передбачається обов’язок власника внесення змін до правовстановлюючих документів у зв’язку з перейменуванням органом місцевого самоврядування вулиці, на якій цей об’єкт нерухомості розміщений.

Крім того, частиною другою статті 8 Закону встановлений вичерпний перелік документів, які додаються до заяви для одержання дозволу.

Водночас заявник має право за власною ініціативою додати до заяви на одержання дозволу додаткові пояснення та/або документи в обґрунтування невідповідності адреси в документах, зокрема довідку про перейменування вулиці тощо.

 

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...