ГоловнаДіяльністьДержавний нагляд (контроль)Про департамент нагляду та контролю

Про департамент нагляду та контролю

 

Департамент нагляду та контролю в структурі КРАІЛ

Департамент нагляду та контролю є самостійним структурним підрозділом апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який безпосередньо підпорядковується керівникові апарату КРАІЛ та координується Головою КРАІЛ.

 

Основні завдання Департаменту нагляду та контролю

- здійснення державного нагляду (контролю) за сферою азартних ігор та сферою лотерей;

- реалізація державної політики щодо контролю за додержанням організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;

- організація роботи щодо виявлення нелегальної діяльності гральних закладів та лотерей;

- здійснення аналізу дотримання вимог законодавства запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та проведення оцінки ризиків у сфері азартних ігор та лотерей.

 

Функції покладені на Департаменту нагляду та контролю
 

- розробка проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань віднесених до компетенції дкпартаменту;

- організація та здійснення державного нагляду (контролю) за організацією та проведенням азартних ігор та лотерей шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок (методом контрольних закупок);

- контроль наявності передбачених законом ліцензій;

- перевірка у разі потреби достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідність організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;

- перевірка додержання організаторами азартних ігор та операторами лотерей ліцензійних умов;

- контроль дотримання організаторами азартних ігор та операторами лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері;

- аналіз діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;

- перевірка дотримання обмежень, установлених Законом та/або ліцензійними умовами, щодо відсутності над здобувачем ліцензії (організатором азартних ігор), ліцензіатом контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

- складення актів за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю);

- складення та направлення організаторам азартних ігор та лотерей обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень;

- застосування санкцій до організаторів азартних ігор та інших суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;

- здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

- контроль дотримання організаторами азартних ігор та лотерей вимог Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- забезпечення проведення інспектування гральних закладів;

- виявлення фактів нелегальної діяльності гральних закладів, співпраця з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;

- проведення моніторингу діяльності учасників та виявлення ризиків в сфері організації та проведення азартних ігор;

- внесення пропозицій щодо позбавлення оператора державних лотерей його статусу;

- внесення пропозицій для включення організаторів азартних ігор до Плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;

- внесення пропозицій для прийняття рішення КРАІЛ щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;

- внесення пропозицій для прийняття рішення КРАІЛ щодо проведення фактичних перевірок (методом контрольних закупок) у сфері;

- взаємодія в межах компетенції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;

- забезпечення в межах компетенції виконання функцій органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішень про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації азартних ігор»;

- здійснення інших, передбачених законом повноважень.

 

Склад Департаменту нагляду та контролю

- Відділ інспектування у сфері азартних ігор та лотерей;

- Відділ здійснення контролю в мережі Інтернет;

- Відділ виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей;

- Відділ фінансового моніторингу;

- Відділ оцінки ризиків у сфері азартних ігор та лотерей.

 

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...