ГоловнаДля громадськостіЗвернення громадянПодати звернення до КРАІЛ

Подати звернення до КРАІЛ

Вимоги до звернення (пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян»:

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 Увага!

При надсиланні письмового звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення), до нього застосовуються усі вимоги щодо обов’язкових реквізитів, тобто таке звернення має містити зокрема підпис і дату. Належним чином оформлене звернення (підписане) сканується (фотографується) і тоді надсилається засобами електронного зв’язку.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Подати звернення Ви можете наступним чином:

Усне звернення

Письмове звернення

за номером телефону «гарячої лінії» 0 800 50-13-77

поштою на адресу КРАІЛ – 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3

вкинути у поштову скриньку, що розташована у холі будівлі КРАІЛ за адресою 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3

надіслати засобами електронного зв’язку на Е-mail: zvernennya@gc.gov.ua

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...