ГоловнаДіяльністьОрганізаторам азартних ігор та операторам лотерей

 

Вимоги до організатора азартних ігор

1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

 

 

Обов’язки організатора азартних ігор

1. У своїй діяльності організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який вони мають ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені цим Законом види азартних ігор лише після отримання ліцензії на організацію та проведення відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

4) дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор (зазначені обмеження не поширюються на публічне оголошення та виплату додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх);

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до цього Закону та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, кожну операцію з прийняття ставки, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожну азартну гру, із здійснення виплати, з обміну коштів на ігрові замінники гривні та навпаки, а також інші операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених Уповноваженим органом;

9) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого цим Законом, крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

14) у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;

15) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з цим Законом;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

22) повідомляти Уповноважений орган про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до цього Закону є обов’язковою);

24) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства про азартні ігри.

2. Організатору азартних ігор забороняється примушувати відвідувачів до участі в азартних іграх.

3. Організатору азартних ігор забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

4. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

 

Обов’язки операторів державних лотерей

1. Операторами державних лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам цього Закону.

2. Оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна включати не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності.

Мережа розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей повинна бути не меншою 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей.

3. Напрямами діяльності операторів державних лотерей є:

- розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей (випуск державних лотерей);

- створення належних умов для учасників у державні лотереї;

- створення мережі прийому ставок та видачі призів;

- ввезення на митну територію України лотерейних білетів, їх бланків без одержання дозволів (ліцензій);

- проведення державних лотерей;

- визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;

- розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;

- реклама державних лотерей;

-здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей.

 

Ідентифікація (верифікація) гравця та відвідувача

1. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача для цілей цього Закону передбачає збір організатором азартних ігор інформації про:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2) вік (дату народження) особи;

3) наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

2. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік, а також до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор.

3. Вторинна ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача може здійснюватися на підставі ідентифікаційної картки гравця, зокрема в електронному вигляді, виданої гравцю або відвідувачу працівником відповідного організатора азартних ігор, а у разі її відсутності - на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу. На картці гравця обов’язково має міститися його фото та зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про дату народження та спеціальний (унікальний) номер цієї картки або відповідний штрих-код, що дає змогу зчитувати інформацію за допомогою відповідних технічних пристроїв.

Опис ідентифікаційної картки гравця затверджується Уповноваженим органом.

4. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

5. Організатор азартних ігор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет має право запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв’язку.

6. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку гравця в мережі Інтернет проводиться організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки.

7. Організатор азартних ігор зобов’язаний запровадити процедури (політику), що дають можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік гравця.

8. Організатор азартних ігор під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації має дотримуватися законодавства про захист персональних даних.

9. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.

 

 Державний нагляд (контроль)

Фінансові санкції (штрафи)

Фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» до організаторів азартних ігор, які допустили внесення непередбачених документами виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат за кожну одиницю грального обладнання.

У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, або осіб, які не досягли 21-річного віку, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21-річного віку, або особи, яка включена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

До організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат у разі прийняття ставки за допомогою:

  • грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання,
  • грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про проходження сертифікації,
  • грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до Державної системи онлайн-моніторингу, що не підключене до Державної системи онлайн-моніторингу.

До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосується стягнення у вигляді штрафу у розмірі 160 (ста шістдесяти) мінімальних заробітних плат за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.

До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії, застосовується штраф у розмірі:

  • 700 (семисот) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального столу з кільцем рулетки для проведення азартної гри;
  • 350 (трьохсот п’ятдесяти) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального столу (крім грального столу з кільцем рулетки) для проведення азартної гри. У разі якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, розмір штрафу збільшується у відповідну кількість разів;
  • 24 (двадцяти чотирьох) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального автомата для проведення азартної гри.

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...