ГоловнаДіяльністьДіяльність у сфері ліцензуванняЛіцензування у сфері азартних ігор та лотерей

Ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей

Повноваження КРАІЛ щодо ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері

 • здійснює розгляд і перевірку достовірності відомостей у документах, поданих здобувачами/заявниками для отримання ліцензій/дозволів, а також відповідності здобувачів (організаторів азартних ігор, операторів державної лотереї) і поданих документів ліцензійним умовам;
 • приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій, позбавлення оператора державних лотерей його статусу, про видачу (про невидачу) дозволу щодо відповідності приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
 • веде перелік суб’єктів сертифікації, а також визначає перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації;
 • розробляє ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері;
 • затверджує перелік, форми та порядок подання звітності організаторами азартних ігор;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Про департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей

Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей (далі – Департамент) створений з метою забезпечення у межах повноважень проведення єдиної та ефективної політики у сфері державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, а також реалізації у цій сфері повноважень органу ліцензування.

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями КРАІЛ, наказами КРАІЛ, дорученнями керівництва КРАІЛ та цим Положенням.

Основними завданнями Департаменту є:

 • забезпечення реалізації у межах своєї компетенції державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері шляхом виконання функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері;
 • здійснення аналізу наданих організаторами азартних ігор звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники, а також аналізу наданої операторами державних лотерей інформації щодо проведення державної лотереї, балансів та звітів про фінансові результати за встановленими формами тощо;
 • вжиття заходів щодо здійснення функцій органу технічного регулювання у лотерейній сфері, а також функцій пов’язаних з технічним регулюванням у сфері організації та проведення азартних ігор;
 • забезпечення реалізації вимог Порядку видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» затвердженого рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 17 грудня 2020 року № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2021 року за № 65/35687;
 • здійснення моніторингу діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
Рекомендації щодо подання документів для отримання ліцензій та дозволів в електронній формі

Подання документів до КРАІЛ здійснюється:

у паперовій формі:

– поштою за адресою КРАІЛ – вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01601;

– через поштову скриньку безпосередньо за адресою КРАІЛ – вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01601.

в електронній формі:

– на електронну адресу КРАІЛ: info@gc.gov.ua.

Заявник самостійно вибирає форму документів та спосіб їх подання.

Подання документів в електронній формі

Можливість звернення до КРАІЛ із заявою про отримання ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також із заявою на одержання дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі в електронній формі прямо закріплена відповідними Ліцензійними умовами та Порядком видачі власнику приміщення дозволу.

Приймання та реєстрація заяв про отримання ліцензій та дозволів, які надходять на електронну адресу КРАІЛ info@gc.gov.ua, здійснюється виключно у разі застосування кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Підписати документ з використанням КЕП можна за допомогою онлайн-сервісу «Дія» за посиланням.

Рекомендації щодо оформлення документів в електронній формі

Щоб КРАІЛ належно та оперативно опрацьовувала документи в електронному вигляді, рекомендуємо:

– заяву про отримання ліцензії або дозволу подавати у вигляді електронного документа, підписаного КЕП;

– електронну копію оригіналу документа в паперовій формі створювати шляхом сканування оригіналу, відповідність оригіналу якого засвідчено КЕП;

– сканувати документ у файл формату pdf (роздільна здатність сканування на рівні 300 dpi);

– скановану копію кожного окремого документа зберігати як окремий файл;

– документи, що містять більше однієї сторінки, сканувати в один файл;

– сканована копія кожного окремого документа повинна мати найвищу якість, щоб інформацію можливо було прочитати без ускладнень;

– електронні документи повинні мати коротку назву, що відображає зміст і реквізити документа.

Комплектність документів:

– заява про отримання ліцензії або дозволу надсилається на електронну адресу комплектно одним відправленням;

– документи, які містяться в одному відправленні електронної пошти, мають стосуватися однієї конкретної заяви про отримання ліцензії або дозволу;

– у темі електронного повідомлення зазначається вид заяви, що подається заявником та найменування заявника (наприклад, заява на одержання дозволу/ТОВ «ЮПІТЕР»);

– заява про отримання ліцензії або дозволу з доданими документами в одному відправленні не повинні перевищувати загальний розмір 75 МБ.

– у разі, якщо пакет документів перевищує 75 МБ, допускається формування багатотомного архіву або розбивка вкладень на декілька частин, кожна з яких не буде перевищувати 75 МБ, що надсилаються окремими електронними повідомленнями. У такому випадку у темі електронного повідомлення слід зазначити номер відповідної частини та загальну кількість частин.

❗КРАІЛ перевіряє цілісність та автентичність даних КЕП на отриманих електронних документах та/або електронних копіях оригіналу документа в паперовій формі. Якщо перевірка не пройшла успішно, документ не може бути прийнято до розгляду, про що заявнику буде повідомлено додатково.

 

 

Ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор

Види ліцензій

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються такі види ліцензій:

 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;
 • ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;
 • ліцензія на букмекерський пункт;
 • ліцензія на гральний автомат;
 • ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;
 • ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі;
 • інвестиційна ліцензія.
Порядок розгляду заяви про отримання ліцензії

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) КРАІЛ:

 • приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.
 • розглядає заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї, і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття;
 • надсилає заявнику повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення;
 • надсилає заявнику повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення із зазначенням у рішенні про відмову у видачі ліцензії переліку та опису підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Згідно зі статтею 48 Закону підставами для залишення КРАІЛ заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

 • подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;
 • заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:
 • підписаний особою, яка не має на це повноважень;
 • оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно із Законом;
 • відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
  осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;
 • наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».
Порядок видачі ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор та порядок її оплати

Видача ліцензії та порядок її оплати визначені положеннями статті 49 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон):

 • ліцензії видаються КРАІЛ після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом;
 • документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату;
 • плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від КРАІЛ повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії;
 • щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії;
 • плата за перший рік дії ліцензій на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт сплачується у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від КРАІЛ повідомлення про прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії;
 • щорічна плата за ліцензії на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензій.
 • розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії, та сплачується щороку рівними частинами.
 • у разі анулювання КРАІЛ ліцензії сплачена частина плати за таку ліцензію не повертається.

Відповідно до статті 60 Закону протягом усього строку дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор не допускається:

 • зменшення строку дії ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор;
 • запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Підстави для відмови у видачі ліцензії

Відповідно до статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

 • недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 • встановлення невідповідності заявника вимогам Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;
 • наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;
 • неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;
 • наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України»Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

Підстави для анулювання ліцензії

Підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії визначені статтею 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), а саме:

 • заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 • акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки КРАІЛ;
 • акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п’ятої або шостої статті 26 Закону (щодо інвестиційних ліцензій);
 • несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;
 • несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення КРАІЛ, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених цим Законом;
 • непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону;
 • непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;
 • повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;
 • повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену цим Законом;
 • документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
 • документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання КРАІЛ розпорядження про усунення порушень вимог Закону та/або ліцензійних умов.

    Повторним порушенням вимог Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

 Рішення про анулювання ліцензії або про проведення КРАІЛ додаткової перевірки приймається КРАІЛ упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається КРАІЛ упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

Підставою для анулювання ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки є набрання чинності рішенням КРАІЛ про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино. Підставою для анулювання ліцензії на гральний автомат є анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.

Підставою для анулювання ліцензії на букмекерські пункти є набрання чинності рішенням КРАІЛ про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Ліцензування у лотерейній сфері

Загальні засади організації державних лотерей та порядок плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державні лотереї в Україні»
(далі – Закон) організація державних лотерей КРАІЛ здійснюється шляхом видачі ліцензії на випуск і проведення лотерей у порядку, визначеному законодавством про ліцензування, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.

Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.

Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щороку рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.

Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться КРАІЛ.

Підстави для позбавлення оператора державних лотерей його статусу

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державні лотереї в Україні» оператор державних лотерей може бути позбавлений його статусу якщо:

 • оператор тиражних лотерей не проводить більше ніж три послідовних тиражі у строки, визначені в умовах проведення державної лотереї, за винятком випадків, якщо затримка в такому проведенні викликана обставинами непереборної сили (форс-мажору);
 • оператор державних лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, визначеної Податковим кодексом України;
 • оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше ніж на шість місяців терміни виплат призів переможцям у лотереї;
 • оператор лотерей не відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

Позбавлення особи статусу оператора державних лотерей здійснюється шляхом анулювання ліцензії в порядку, передбаченому законодавством про ліцензування.

Оператор державних лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про позбавлення його статусу оператора державних лотерей до КРАІЛ, а також у випадку його ліквідації внаслідок визнання оператора державних лотерей банкрутом.

Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей повинна бути подана до КРАІЛ не пізніше, ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, але не пізніше, ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора державних лотерей буде припинена.

Вимоги до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей визначаються КРАІЛ відповідно до законодавства про ліцензування.

Відомості для звітування та строки подання звітності операторами державних лотерей

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» (далі – Закон) оператори державних лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

Оператор державних лотерей щомісяця надає КРАІЛ інформацію щодо проведення державної лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.

Не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оператор державних лотерей зобов’язаний оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі).

Відповідно до статті 13 Закону неподання оператором державних лотерей в установлений строк звітності до КРАІЛ або виявлення недостовірних даних, що містяться у звітності, поданій оператором державних лотерей, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит КРАІЛ протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту є підставою для призначення позапланові перевірки операторів державних лотерей. 

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...