ГоловнаДіяльністьДержавний нагляд (контроль)Контроль за рекламою у сфері організації та проведення азартних ігор

 

Що таке реклама


Закон України «Про рекламу» - основний нормативно-правовий акт, що регулює рекламну діяльність.

Закон визначає основні принципи рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження й одержання реклами.

Відповідно до частини першої статті 1 Закон України «Про рекламу» реклама - це інформація про особу, ідею та/або товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду або з метою самореклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена, щоб сформувати або підтримати у прямий (пряма реклама, телепродаж) або непрямий (спонсорство, розміщення товару (продакт-плейсмент) спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо таких особи, ідеї та/або товару.
Принципи виготовлення та розповсюдження реклами

Закон України «Про рекламу» визначає вимоги до виробників, розповсюджувачів та рекламодавців реклами у сфері організації та проведення азартних ігор.

Статтею 7 Закону України «Про рекламу» встановлено принципи виготовлення, розповсюдження реклами:

 • законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.
 • Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.
 • Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.
 • Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.

 

Вимоги до змісту та порядку виготовлення і розповсюдження реклами у сфері організації та проведення азартних ігор


Статтею 22-1 Закону України «Про рекламу» встановлено перелік вимог до порядку змісту та порядку виготовлення і розповсюдження реклами у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме:

 1. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ реклама азартних ігор, реклама торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри:
 • в лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;
 • у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
 • в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
 • на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;
 • засобами зовнішньої реклами;
 • на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;
 • в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.
 1. У рекламі азартних ігор ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей.
 2. Реклама азартних ігор НЕ ПОВИННА ФОРМУВАТИ ДУМКУ, що виграти в азартну гру легко, а також, що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.
 3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ спонсорство програм аудіовізуальних та аудіальних медіа, театрально-концертних та інших заходів, призначених переважно для осіб до 21 року (крім трансляції спортивних заходів та спортивних змагань), з використанням торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТУ (ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТУ) АЗАРТНИХ ІГОР ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

 1. Реклама азартних ігор, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, ПОВИННА СУПРОВОДЖУВАТИСЬ текстовим або звуковим попередженням такого змісту:

«Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри»

Кожному попередженню, що подається у текстовій формі, ВІДВОДИТИСЬ НЕ МЕНШЕ 15 ВІДСОТКІВ площі (обсягу) всієї реклами.

КОЛІР тексту попередження має бути ЧОРНИМ, а колір фону попередження - БІЛИМ Попередження, що подається у звуковій формі, має прозвучати НЕ МЕНШЕ одного разу за ролик, але не менше ніж один раз на          1 хвилину, та озвучується на тому самому рівні гучності, що й інший звуковий ряд ролика.

 1. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути ВИКЛЮЧНО суб’єкт господарювання, який має ЛІЦЕНЗІЮ на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
 2. Будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор, суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, БЕЗ НАЯВНОСТІ у таких суб’єктів господарювання ЛІЦЕНЗІЇ на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
 3. Реклама азартних ігор МАЄ МІСТИТИ достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.
 4. Реклама азартних ігор, крім реклами на аудіальних медіа, МАЄ МІСТИТИ відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав рекламодавцю ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
 5. Суб’єкт господарювання не має права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому суб’єкту господарювання.

БРЕНД ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР це - сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор; зокрема, знаки для товарів і послуг, корпоративний (фірмовий) стиль, назва, комерційне найменування, логотип, інші об’єкти інтелектуальної власності.

 1. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (діти, малозабезпечені особи, особи, хворі на психічні захворювання).

Візуалізація вимог до змісту та порядку розповсюдження реклами у сфері організації та проведення азартних ігор


З вимогами до змісту та порядку розповсюдження можна ознайомитесь за посиланнями:

https://www.gc.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/34341.html

https://www.gc.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/34350.html

Повноваження КРАІЛ щодо контролю за дотриманням законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор


Відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор.

Згідно із частиною другою статті 26 України «Про рекламу», НА ВИМОГУ КРАІЛ рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами ЗОБОВ'ЯЗАНІ НАДАВАТИ:

 • документи,
 • усні та/або письмові пояснення,
 • відео- та звукозаписи,
 • а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу» КРАІЛ МАЄ ПРАВО:

 • вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 • вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
 • (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень;
 • приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;
 • приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.

Розгляд справ про порушення вимог законодавства про рекламу.


КРАІЛ проводить розгляд справи про порушення законодавства про рекламу за умови обов’язкового повідомлення рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами про такий розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше ніж за п’ять робочих днів до дати розгляду справи.

РЕКЛАМОДАВЦІ, ВИПОБНИКИ та РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ реклами під час розгляду питання про порушення вимог Закону України «Про рекламу» МАЮТЬ ПРАВО:

 • бути присутніми на засіданні державного органу під час розгляду питання про порушення ними цього Закону;
 • подавати необхідні документи, давати пояснення;
 • отримувати копію протоколу засідання та рішення державного органу, прийнятого щодо них;
 • оскаржувати дії чи бездіяльність зазначеного державного органу та його посадових осіб до суду.
Відповідальність за порушення Законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор

Статтею 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачено, що КРАІЛ застосуватиме штрафні санкції до рекламодавців, розповсюджувачів та виробників реклами за порушення вимог статті 22-1 Закону України «Про рекламу».

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»: КРАІЛ застосовує до рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор з порушенням вимог законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу, застосовується ФІНАНСОВА САНКЦІЯ у розмірі 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат.

 

Хто і за що притягається до відповідальності?


Згідно з частиною другою статті 27 Закону України «Про рекламу» до відповідальності за порушення вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор притягаються:

рекламодавці, винні:

 • у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом;
 • у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами;
 • у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом;
 • у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами (у тому числі користувацького контенту, який визнається рекламою), в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту;
 • у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно;

виробники реклами, винні:

 • у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами;

розповсюджувачі реклами, винні:

 • у порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

 

 

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...