ГоловнаНовини11.10.2021, 15:43

Інформація щодо оформлення заяви про обмеження

Інформація для членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників гравців щодо оформлення заяви про обмеження

І. Порядок подання заяви про обмеження

unnamed.jpg

Правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор визначаються Законом України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон).

Частиною шостою статті 16 Закону передбачено, що обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (далі – Реєстр), здійснюється:

 • самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або КРАІЛ письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;
 • КРАІЛ за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;
 • за рішенням суду.

Наголошуємо, що відповідно до положень підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Рішенням КРАІЛ від 22.04.2021 № 167, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.06.2021 за № 747/36369, затверджено Порядок формування і ведення Реєстру (далі – Порядок), в якому встановлені форми заяви про самообмеження та заяви про обмеження. Зразки заяви про самообмеження та заяви про обмеження розміщено на вебсайті КРАІЛ за посиланням.

Заява може бути подана в письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

З одним із способів підписання документів за допомогою електронного підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» можна ознайомитися на вебсайті ДІЯ:  https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv. Підписання документів за допомогою електронного підпису на цьому вебсайті здійснюється всього лише за 3 кроки.

Згідно з частиною дванадцятою статті 16 Закону КРАІЛ не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності обґрунтованих підстав вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру.

Відповідно до частини одинадцятої статті 16 Закону гравець може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів та в участі в азартних іграх КРАІЛ за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників тимчасово до ухвалення рішення суду, але не більше шести місяців у разі:

 • перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;
 • наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;
 • ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;
 • якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.

У разі подання заяви про обмеження в ній зазначається обґрунтування необхідності встановлення такого обмеження.

Відповідно до підпункту 2 пункту 15 Порядку підставою для внесення відомостей про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, є: обґрунтована заява про тимчасове обмеження, за формою згідно з додатком 2, що надійшла до КРАІЛ від членів сім’ї першого ступеня споріднення (такими вважаються батьки, чоловік або дружина, діти фізичної особи, у тому числі усиновлені), або законних представників особи, якій має бути обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

До заяви про обмеження з метою її обґрунтування можуть додаватися:

документи (оригінали або копії засвідчені особою, якою подано документи), що підтверджують необхідність встановлення обмеження доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у випадках:

 • перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;
 • наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;
 • ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;
 • якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг;

документи (копії засвідчені особою, якою подано документи), що підтверджують ступінь спорідненості члена сім’ї/повноваження законного представника.

ІІ. Особливості заповнення заяви про обмеження

Заява про обмеження повинна містити обґрунтування необхідності встановлення обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру.
Так, у заяві про обмеження варто зазначити аргументовані доводи існування згаданих в заяві підстав для внесення конкретної особи до Реєстру, а також за можливості надати їх документальне підтвердження.
За результатами розгляду такої заяви КРАІЛ не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такої заяви вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру.
Разом з тим КРАІЛ,
яка діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,
визнаючи, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, а їх життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні,  
з метою утвердження і забезпечення прав і свобод людини,
звертає увагу членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників на необхідності об’єктивного викладення в заяві про обмеження та додатків до неї всіх фактів і обставин, що можуть аргументувати встановлення обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру.

У разі прийняття відповідного рішення КРАІЛ за результатами розгляду заяви про обмеження береться до уваги надання комплексної аргументації викладених в заяві обґрунтувань та відповідних додатків до заяви, які цілковито підтверджуватимуть необхідність встановлення обмеження доступу особи до гральних закладів та/або участі в азартних іграх. 

Зразок заяви про обмеження з позначенням відповідних особливостей її заповнення наведено нижче.

Zayava2 (1)_page-0001.jpg

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...