ГоловнаДля громадськостіЗвернення громадянІнформація про розгляд зверненьІнформація щодо організації роботи у сфері захисту прав громадян та зі зверненнями громадян у КРАІЛ за 2021 рік

Інформація щодо організації роботи у сфері захисту прав громадян та зі зверненнями громадян у КРАІЛ за 2021 рік

Дані щодо організації роботи зі зверненнями громадян

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 4 Закону України від 14 липня 2020 року № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян є одним із принципів державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор.

Так, дотримуючись статей 19 і 40 Конституції України, з метою належного забезпечення реалізації вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – Закон про звернення) КРАІЛ здійснює розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг.

За 2021 рік до КРАІЛ надійшло 592 звернення (рис. № 1), зокрема:

190 повідомлень про порушення у сфері азартних ігор, що надійшли через Інтерактивну мапу гральних закладiв України та електронну форму повідомлень про порушення у сфері азартних ігор;

111 заяв про самообмеження та обмеження;

291 інших звернень від фізичних осіб. 

1 діаграмма.jpg

Рис. № 1

Крім того, за звітний період за участю Управління захисту прав громадян (далі – Управління) було опрацьовано 134 листи від суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та запитів на інформацію.

Основні питання, що порушувались громадянами у зверненнях, стосувалися державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, зокрема про:

застосування законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор, та вимог, обов’язкових для виконання під час провадження відповідної діяльності;

нелегальну організацію та проведення азартних ігор;

порушення організаторами азартних ігор у сфері організації і проведення азартних ігор вимог законодавства;

протидію КРАІЛ розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів на території України;

боротьбу з ігровою залежністю (лудоманією) та ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

діяльність та склад Консультаційно-експертної ради КРАІЛ тощо.

Усього до КРАІЛ за 2021 рік у розрізі видів звернень громадян (рис. № 2) надійшло:

заяв (клопотань) – 508 (85,81 % загальної кількості);

скарг – 84 (14,19 %);

пропозиції (зауваження) – відсутні.

Індивідуальні звернення становлять 591 (99,83 % загальної кількості), колективні – 1 (00,17 %).

2 діаграмма.jpg

Рис. № 2

За місцем знаходження заявників найбільше звернень надійшло з Київської, Сумської, Дніпропетровської, Вінницької, Івано-Франківської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Найменше звернень надійшло з Волинської, Львівської, Закарпатської, Кіровоградської та Миколаївської областей.

За соціальним станом авторів звернень до КРАІЛ найбільше надійшло від підприємців, робітників, безробітних, працівників бюджетної сфери, державних службовців та інших за соціальним станом заявників.

КРАІЛ постійно здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю, організації взаємодії з професійними об’єднаннями учасників сфери азартних ігор та лотерей для забезпечення оперативного, повного та об’єктивного інформування громадськості про діяльність КРАІЛ.

Реалізація громадянами права на звернення забезпечується, зокрема, своєчасністю підготовки відповідей. Крім того, щоденно працівниками КРАІЛ надаються відповідні консультації громадянам на звернення у телефонному режимі.

У тих випадках, коли порушені в письмових зверненнях питання виходили за межі повноважень КРАІЛ, а також з метою об’єктивного та своєчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України, звернення скеровувалися за належністю до Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України, Державного агентства розвитку туризму України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та інших органів державної влади.

Усі звернення громадян зареєстровані, розглянуті згідно з чинним законодавством. З усіх питань, порушених у зверненнях, громадянам надано відповіді в установленому порядку.

Крім того, в КРАІЛ утворено безкоштовну телефонну «гарячу лінію» для отримання повідомлень про порушення у сфері азартних ігор, надання довідкової допомоги громадянам, а також прийняття звернень громадян, які звертаються в телефонному режимі з питань, що стосуються діяльності КРАІЛ.

За результатами роботи «гарячої лінії» КРАІЛ протягом 2021 року прийнято та опрацьовано 3921 звернення від фізичних та юридичних осіб, зокрема 352 – прийнято у грудні. Загалом питання, порушені у зверненнях, що надійшли на «гарячу лінію» КРАІЛ у 2021 році, стосувалися щодо: застосування норм законодавства у сфері державного регулювання діяльності стосовно організації та проведення азартних ігор та лотерей – 1969 звернень (50,2 % загальної кількості за 2021 рік); листування КРАІЛ з організаторами азартних ігор та лотерей – 1010 (25,7 %); звернення осіб з ігровою залежністю та їх рідних – 423 (10,8 %); інформації на офіційному вебсайті КРАІЛ – 226 (5,7 %), а також щодо порядку оплати за ліцензії – 66; звернення державних органів до КРАІЛ – 65; скарги – 26; інші питання – 136.

З метою запобігання можливого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у КРАІЛ тимчасово призупинено проведення особистого прийому громадян, передбаченого Законом України «Про звернення громадян».

 

Дані щодо відповідальної гри та запобігання вираженій ігровій залежності (лудоманії)

Правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор визначаються Законом.

В Управлінні повсякденно ведеться робота у сфері відповідальної гри та запобігання вираженій ігровій залежності (лудоманії).

Відповідно до частини першої статті 5 Закону КРАІЛ формує та веде Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (далі – Реєстр).

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру здійснюється:

 • самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або КРАІЛ письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;
 • КРАІЛ за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;
 • за рішенням суду.

Так, рішенням КРАІЛ від 22.04.2021 № 167, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.06.2021 за № 747/36369, затверджено Порядок формування і ведення Реєстру (далі – Порядок), в якому встановлені форми заяви про самообмеження та заяви про обмеження.

Зразки заяви про самообмеження та заяви про обмеження розміщені на вебсайті КРАІЛ.

З огляду на те, що заява може бути подана в письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», та з метою належного інформування громадськості щодо підписання документів за допомогою електронного підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» на вебсайті КРАІЛ було розміщено офіційне посилання на вебпортал ДІЯ, де документи можна підписати за допомогою електронного підпису за три кроки.

З 15 червня 2021 року рішенням КРАІЛ від 11.06.2021 № 359 запроваджено дослідну експлуатацію Реєстру та проведено навчання з уповноваженими особами організаторів азартних ігор щодо користування Реєстром. Працівники Управління брали активну участь в організаційних заходах щодо запрошення (участі) представників організаторів азартних ігор у навчанні (підготовка проєктів листів, комунікації засобами телефонних зв’язку тощо). 

Так, у КРАІЛ визначено уповноважених посадових осіб Управління, які відповідно до законодавства мають право вносити відомості про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх до Реєстру, а також редагувати такі відомості.

Відтак за 2021 рік до КРАІЛ надійшло 111 заяв про самообмеження та обмеження, які опрацьовані в установленому порядку.

Станом на 01.01.2022 до Реєстру внесено відомості про 195 осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

 

Дані щодо організації роботи у сфері захисту прав громадян та інформування громадськості

З метою належного реагування на випадки порушення у сфері азартних ігор та забезпечення безперешкодного доступу громадськості до повідомлення за формою, встановленою рішенням КРАІЛ від 11.08.2021 № 482, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1228/36850, на головній сторінці офіційного вебсайту КРАІЛ розміщено форму повідомлення про порушення у сфері азартних ігор та номер телефону безкоштовної «гарячої лінії» (0800-50-13-77).

Повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, які надходять через спеціальну форму, розміщену на вебсайті КРАІЛ, приймаються, підлягають попередньому розгляду та в установленому порядку реєструються. За результатами опрацювання отриманих повідомлень КРАІЛ вживає заходів, передбачених законодавством (зокрема, повідомлення є підставою для здійснення: заходів державного нагляду (контролю); направлення вимоги КРАІЛ щодо обмеження доступу на (з) території України до такого вебсайту або його частини; звернення до правоохоронних органів та органів, які здійснюють правоохоронні функції тощо).

За участю Управління було розроблено та з 18.11.2021 на вебсайті КРАІЛ упроваджено Інтерактивну мапу гральних закладiв України, яка успішно розпочала своє функціонування в тестовому режимі. Функціонал Інтерактивної мапи гральних закладiв України, зокрема, дозволяє подати повідомлення про випадки порушення норм Закону або про нелегальний гральний заклад шляхом заповнення відповідної електронної форми.

Так, за 2021 рік через Інтерактивну мапу гральних закладiв України та електронну форму повідомлень про порушення у сфері азартних ігор до КРАІЛ надійшло 190 повідомлень про порушення у сфері азартних ігор щодо можливої нелегальної діяльності 244 гральних закладів.

Крім того, для всебічного інформування громадськості офіційний вебсайт та соціальні мережі КРАІЛ (Фейсбук, Телеграм) постійно наповнюються актуальною інформацією у сфері захисту прав громадян, відповідальної гри і запобігання вираженій ігровій залежності (лудоманії), а також новинами щодо організації та проведення азартних ігор в Україні, що дає можливість громадянам в цілодобовому вільному доступі безперешкодно отримувати і ознайомлюватися з такою інформацією.

Серед ключових повідомлень (новин) варто зазначити:

 • наповнення даними офіційного вебсайту КРАІЛ: в інформаційному блоці «Захист прав громадян» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту КРАІЛ розміщено новий сектор із назвою «Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх»; у секторі «Подача заяви на внесення особи до реєстру» інформаційного блоку «Ігрова залежність» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту КРАІЛ оновлено форми заяви про самообмеження – у pdf форматі або у docx форматі та заяви про обмеження – у pdf форматі або у docx форматі;
 • в інформаційному блоці «Захист прав громадян» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту КРАІЛ розміщено новий сектор з назвою «Інформація для членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників гравців щодо оформлення заяви про обмеження»;
 • підготовлено інформацію щодо Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, на Фейсбук та Телеграм сторінках КРАІЛ;
 • розміщено номер телефону безкоштовної «Гарячої лінії» – 0800-50-13-77 на офіційному вебсайті КРАІЛ;
 • розміщено посилання з відповідним значком на форму повідомлення про порушення у сфері азартних ігор на головній сторінці офіційного вебсайту КРАІЛ;
 • новину «Інформація для членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників гравців щодо оформлення заяви про обмеження» підрозділу «Інформаційні повідомлення» розділу «Пресслужба» офіційного вебсайту КРАІЛ доповнено новою інформацією;
 • підготовлено інформацію разом з графічними матеріалами щодо організації роботи зі зверненнями громадян за 10 місяців 2021 року та опубліковано на головній сторінці вебсайту КРАІЛ;
 • підготовлено новину «Інформація щодо подання повідомлення про порушення у сфері азартних ігор» та опубліковано на головній сторінці вебсайту КРАІЛ;
 • на головній сторінці вебсайту КРАІЛ розміщено Інфографіку поданих до КРАІЛ заяв про самообмеження та обмеження станом на 03.12.2021.

Разом з тим на офіційному вебсайті КРАІЛ створені відповідні розділи, що висвітлюють роботу зі зверненнями громадян, де, зокрема, розміщуються:

інформаційні  матеріали з найбільш актуальних питань, які громадяни порушують у своїх зверненнях;

норми законодавства у сфері звернень громадян;

інформація щодо безоплатної первинної правової допомоги;

режим приймання кореспонденції;

графіки особистих прийомів громадян тощо.

 

Дані щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів

На виконання Плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженим рішенням КРАІЛ від 10.12.2020 № 21 (із внесеними змінами), Управління в межах компетенції брало участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів.

Так, щодо розробки у першому півріччі 2021 р. проєктів регуляторних актів Управлінням надано:

 • пропозиції до проєкту рішення КРАІЛ «Про затвердження опису ідентифікаційної картки гравця»;
 • пропозиції до проєкту рішення КРАІЛ «Про затвердження Принципів відповідальної гри»;
 • пропозиції до проєкту рішення КРАІЛ «Про затвердження Положення про отримання, обробку та реагування на отримані повідомлення про порушення у сфері азартних ігор».

Стосовно розроблення у другому півріччі 2021 р. проєктів регуляторних актів Управлінням надано:

 • проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією)»;
 • проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку недопуску до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія)»;
 • зауваження і пропозиції до іншої редакції проєкту рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку недопуску до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія)»;
 • проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку відшкодування фінансової шкоди внаслідок бездіяльності організатора азартних ігор».

Водночас зазначаємо, що Управління в межах компетенції постійно здійснює моніторинг законодавства на предмет необхідності внесення змін до нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері.

Разом з тим Управління повсякчасно висловлювало свою відкритість та готовність у межах компетенції взяти участь у розробленні та розгляді інших проєктів нормативно-правових актів.

×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...